Heidi og Geir har en visjon

Dere som var på Hallingskarvet når de drev der vet hva det handler om. En atmosfære av Guds kjærlighet og Den Hellige Ånd som utruster oss. En fred som senker seg over oss så snart vi kommer innenfor døra.

Heidi og Geir har en visjon om å gjøre konferansesenteret til et utrustningssenter for Guds folk i Norge. Et sted man kan dra for å bli inspirert, og et sted man kan komme til for å være stille for Gud.

Et sted å bli utfordret, trøstet, helbredet og utrustet til tjeneste for Herren.

Et sted hvor mennesker fra alle trossamfunn kan komme sammen i en ånd for å opphøye Ham.