visjon geir heidiv2 

VISJON

FRED SOM SENKER SEG

Hos oss på Storstua ønsker vi velkommen en atmosfære av Guds kjærlighet og Den Hellige Ånd. Her finner du en fred som senker seg over deg så snart du kommer innenfor døra. Vi har en drøm om å være et utrustningssenter for Guds folk i Norge. Et sted man kan dra for å bli inspirert, utfordret, trøstet, helbredet eller rett og slett bare være stille innfor Gud.

FOR ALLE TROSSAMFUNN

Storstua er et sted hvor mennesker fra alle trossamfunn kan komme sammen i en ånd for å opphøye Ham.

Du er hjertelig varmt velkommen til oss!

promovid